Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының (бұдан әрі - сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына сәйкес Райымбек аудандық мәслихаты аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамынан шығып қалған 1 (бір) мүшесінің орнына және  Райымбек аудандық мәслихаты депутаттарын сайлау жөніндегі 11 округтік сайлау комиссияларының  құрамын қалыптастыру туралы хабарлайды.

Округтік сайлау комиссияларының құрамы бес мүшеден тұрады.

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына аталған саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихат сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және құрылатындарға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2022 жылғы                      29 желтоқсаннан бастап 2023 жылғы 12 қаңтарға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды ұсынады:

1) сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы белгіленген нысандағы электронды және қағаз түрінде мәліметтер; 

2) тиісті сайлау комиссияларының құрамына кандидаттар ұсыну туралы  саяси партияның,  қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің),  жоғары тұрған сайлау комиссияларының шешімдерінен үзінді;

3) саяси партияны,  қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына белгіленген нысан бойынша қатысуға келісімі туралы өтініштері.

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын тұлға сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сай болуы тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесі осы комиссияның құрамын қалыптастырған мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұруға тиіс.

Осы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі бір ұйымның жұмыскерлері болмауға тиіс.

Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.

Мәслихатқа ұсынылатын барлық қағаз нұсқадағы құжаттарда басшының қолы қойылған, мөрмен бекітілген және орындалу датасы, орындаушының фамилиясы, аты-жөні мен телефон нөмірі көрсетілген болуы тиіс.  

Сайлау комиссиясының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2023 жылдың  12 қаңтарға дейін дүйсенбі мен жұма аралығында сағ. 09:00-ден 18:30-ға дейін, үзіліс сағ.13:00-ден 14:30-ға дейін.

 

Райымбек аудандық мәслихаты

Райымбек аудандық мәслихатының хатшысы –Г.Р. Арипова.

Мәслихаттың орналасқан жері:  Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі №22, аудан әкімдігінің ғимараты.

Жауапты тұлға –  Ботагоз Жұмаханқызы Нусибалиева, №206 кабинет, қалааралық телефонкоды (872779), қызметтік, ұялы телефондарының нөмірі: 2-20-38, 87058058382, электрондық пошта мекенжайы –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Райымбек аудандық мәслихатының сайлау комиссияларының құрамын қалыптастыру және өзгерістер енгізу туралы хабарламасы 29.12.2022 жылы Райымбек аудандық мәслихатының және Райымбек ауданы әкімінің  ресми сайттарында жарияланды: https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-raiymbek?lang=kk https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-raiymbek/documents/details/385764?directionId=8568

№ р/с

Сайлау комиссиясының орналасқан жері

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

1

2

3

Райымбек аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

1.

Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі №22, аудан әкімдігінің ғимараты

1

 

Райымбек аудандық мәслихаты депутаттарын сайлау жөніндегі

округтік сайлау комиссиялары – 11

№ р/с

Сайлау округінің нөмірі

Сайлау комиссиясының орналасқан жері

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

1

№1

Нарынқол ауылы, Ұзақ көшесі №35, Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№763, №784 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

2

№2

Нарынқол ауылы, Төлеби көшесі №44, Тельман Жанұзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№762, №764 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

3

№3

Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі №1, Сағат Әшімбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№766, №767, №765 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

4

№4

Текес ауылы, Дембаев көшесі №14, Қазыбек Шорманов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№768, №769 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

5

№5

Қақпақ ауылы, Жәменке көшесі №17, Жаменке орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№771, №770 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

6

№6

Қайнар ауылы, Омар көшесі № 31, Қайнар ауылдық   Мәдениет үйі

(№773, №772 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

7

№7

Сарыжаз ауылы, Жапар көшесі №20, Сарыжаз орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Ақбейіт бастауыш мектебімен

(№774 сайлау учаскесінің шекарасында)

5

8

№8

Шалкөде ауылы, Атагелдиев көшесі № 1, Шалкөде орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№777, №778, №776 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

9

№9

Қарасаз ауылы, Ә. Дөненбаев көшесі №10, Қарасаз ауылдық Мәдениет үйі

(№779, №780, №775 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

10

№10

Сарыбастау ауылы, Нұрасыл көшесі №26, Сұраншы Сауранбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№781,783 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

11

№11

Сүмбе ауылы, М. Әуезов көшесі № 42, Абай атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен

(№782, №785 сайлау учаскелерінің шекараларында)

5

55

Райымбек аудандық  мәслихаты

 

________________________________

(мәслихаттың толық атауы)

     _________________________________хатшысына

__________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

облыс, Астана қ., Алматы қ., Шымкент қ.,

                                                                           ___________________________ тұратын

аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер)

_______________________________

(қызметтік, пәтерінің, ұялы телефонының нөмері)

Өтініш

Мен,______________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасының азаматы, _________________________

________________________ ұсынылушы    (саяси партия, өзге қоғамдық бірлестік, жоғарғы тұрған сайлау комиссиясының атауы)

_________________________жұмысына қатысуға өз келісімімді беремін

     (сайлау комиссиясының атауы)

Сайлау жүйесінде жұмыс өтілім бар __________________________

                                                                      (иә, ___ жыл/ жоқ)

Жабылмаған немесе алынбаған соттығым  жоқ.

Саяси мемлекеттік қызметшінің лауазымын иеленбеймін.

Парламент депутаты, басқа жергілікті өзін–өзі басқару органдарының, Қазақстан Республикасының соттарының судьяларының мүшесі болып табылмаймын.

Менің ЖСН-ді құзіретті органдарға жабылмаған немесе алынбаған соттылығым, әрекет етуге қабілетсіз, әрекетін шектеу деп тану туралы соттың шешімін белгіленген заң тәртібімен анықтауға сұраныс жіберу үшін пайдалануға келісімімді беремін.

 201__ жыл «____»____________                                       _________________________

(өтініш берушінің қолы)

Өмірбаяндық мәліметтер:

 

Туған күні  19 _____ жыл «____» _______________

Жеке сәйкестендіру нөмері (ЖСН)_________________________

Ұлты* __________________

Партияға мүшелігі* _____________________________________

Білімі       _____________________________________________

Мамандығы  __________________________________________

Жұмыс орны немесе айналысатын ісі _____________________

Иеленген лауазымы  __________________________________

Жеке куәлігінің мәліметтері  ____________________________

                                            (жеке куәліктің нөмері, кіммен және қашан берілді)

Комиссия құрамын қалыптастыратын мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бірлікте тұратын 18 жастан асқан жақын туыстары туралы мәліметтерді  ұсынамын**.

Ескерту:

*Қазақстан Республикасының Конституциясының 19-бабы 1-тармағына сәйкес ұлттық және партиялық тәуелділігі қалауына байланысты көрсетіледі.

** Сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.

Өтінішке қосымша

Жақын туыстары туралы мәліметтер _____________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

р/с

Жақын туыстарының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

 

Ескертпе

  1.  

әкем

  1.  

шешем

  1.  

ұлым

  1.  

қызым

  1.  

аға-інілерім 

  1.  

әпеке-сіңлілерім

  1.  

атам

  1.  

әжем

  1.  

немерем

  1.  

жұбайым (зайыбым)

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң) 10- бабына сәйкес Алматы облысы Райымбек аудандық мәслихаты №770 учаскелік сайлау комиссиясының құрамынан шығып қалған 1 (бір) мүшесінің, №783 учаскелік сайлау комиссиясының құрамынан шығып қалған 1 (бір) мүшесінің құрамына өзгерістер енгізу бойынша конкурс өткізілетіні  туралы хабарлайды.

         Әрбір саяси партия бос орны бар сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

         Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына аталған саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

         Саяси партиялардың ұсыныстары түспеген жағдайда мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

         Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2022 жылғы 14 желтоқсанынан бастап 28 желтоқсанға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды ұсынады:

         1) сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы белгіленген нысанда электронды және қағаз түрінде мәліметтер;

         2) тиісті сайлау комиссияларының құрамына кандидаттар ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің), жоғары тұрған сайлау комиссияларының шешімдерінен үзінді;

         3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттарының көшірмесі;

         4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына белгіленген нысан бойынша қатысуға келісім туралы өтініштері.

         Сайлау комиссиялары құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің, кандидаттар сайлау комиссиясы жұмысына қатысуға келісім туралы өтініштерінің нысаны мәслихаттың сайтына орналастырылған.

         Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын тұлға сайлау туралы  Конституция заңының талаптарына сай болуы тиіс.

         Сайлау комиссиясының мүшесі осы комиссияның құрамын қалыптастыратын мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұруға тиіс.

         Осы Коснтитуциялық заңының 23-бабының 3-тармағында көзделген  сайлау учаскелері жағдайларын  қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі бір ұйым жұмыскерлері болмауға тиіс.

         Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алынған балалары, ата-насы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері, сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы(зайыбы) кіре алмайды.

         Мәслихатқа ұсынылатын барлық қағаз нұсқадағы құжаттарда басшының қолы, мөрмен бекітілген және орындалу мерзімі, орындаушының фамилиясы, аты-жөні мен нөмері көрсетілген болуы тиіс.

         Сайлау комиссиясының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2022 жылғы 14 желтоқсаннан 27 желтоқсанға дейін дүйсенбі мен жұма аралығында сағ.09:00-ден 18:30-ға дейін, үзіліс  сағ.13:00-ден 14:30-ға дейін.

 

Райымбек аудандық мәслихаты

 

Райымбек аудандық мәслихатының хатшысы  - Г. Р. Арипова

Мәслихаттың орналасқан жері: Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі 22 үй.

         Жауапты тұлға – Ботагөз Жұмаханқызы Нусибалиева, №206 каб. Қызметтік, ұялы телефондардың нөмері, 87277922038, 87058058382, электрондық пошта мекенжайы  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

р/с.

Сайлау учаскесінің нөмері

Сайлау комиссиясының орналасқан жері

Шығып қалған сайлау комиссиясының мүшелерінің саны

1

2

3

4

                                      Учаскелік сайлау комиссиялары - 2

1.

№770

 Тегістік ауылы, М. Мақатаев атындағы орта мектеп,  Биеке көшесі №18 үй

1

2.

№783

 Қызылшекара ауылы, К. Байшығанұлы атындағы орта мектеп, Бегдайыр №21

1

 

 

 

Арипова Гулнара Рауанқызы

Райымбек аудандық мәслихатының хатшысы

Анонстар

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТА Райымбек аудандық мәслихатының депутаттары мен аудан халқының назарына

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 3-тармағына сәйкес Райымбек аудандық мәслихатының жетінші  шақырылымындағы кезекті сессиясы 2022 жылғы 28 желтоқсан күнгі сағат 11.00-де  аудандық әкімдіктің үлкен мәжіліс залында өтеді.   

Толығырақ

Алматы облысы Райымбек ауданы мәслихатының сайлау комиссияларының құрамына өзгерістер енгізу туралы ХАБАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң) 10- бабына сәйкес Алматы облысы Райымбек аудандық мәслихаты №770 учаскелік сайлау комиссиясының құрамынан шығып қалған 1 (бір) мүшесінің, №783 учаскелік сайлау комиссиясының құрамынан шығып қалған 1 (бір) мүшесінің құрамына өзгерістер енгізу бойынша конкурс өткізілетіні  туралы хабарлайды.

Мәслихатының кезектен тыс ХХХV сессиясы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы  3-тармағына сәйкес VII шақырылған Райымбек аудандық мәслихатының   кезектен тыс  ХХХV сессиясы 2022 жылдың 16 қыркүйегі күні сағат 10.00-де онлайн режимде ZOOM  платформасы арқылы  өтеді.     

Санауыш

4539332
Бүгін
Кеше
Осы аптада
Өткен аптада
Осы айда
Соңғы ай
Барлық уақытта
616
955
1571
4533056
4968
21398
4539332
Сіздің IP: 3.236.70.233
07-02-2023 17:12