2017 жылғы 28 тамыздағы Алматы
облыстық сайлау комиссиясының
№ 19 қаулысына қосымша

2017 жылғы 29 қазанға тағайындалған Алматы облысы  мәслихаттарының шығып қалған  депуттарының орнына сайлауын

өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

 

  1. Сайлау округтері бойынша мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды ұсыну.

                    Республикалық немесе жергілікті қоғамдық             бірлестіктердің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің жоғарғы органдары және азаматтар - өзін-өзі ұсыну жолымен.

                    2017 жылғы 30 тамызда басталады және сайлау күніне бір ай қалғанда - 2017 жылғы 28 қыркүйекте аяқталады.

                  (103-б.)

   2.  Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы ақпаратты тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау.

                        Тиісті әкімдер.

                        Сайлау тағайындалғаннан кейін жеті күннен кешіктірмей -

                            2017 жылғы 5 қыркүйектен кешіктірмей.

                                                                                                                                (23-б.)

3.  Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                         Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.

                         Сайлау тағайындалғаннан кейін жеті күннен кешіктірмей

-      2017 жылғы 5 қыркүйектен кешіктірмей.

                                                                                                                                  (17-б.)

4.     Сайлау округтерінің тізімдерін, олардың шекараларын және округтік сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                     Аумақтық сайлау комиссиялары.

                     Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей –

                     2017 жылғы 8 қыркүйектен кешіктірмей.

                                                                                                                              (22-б.)

 

5.    Округтік сайлау комиссияларының құрамын тиісті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау.

                      Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.

                      Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей –

                       2017 жылғы 8 қыркүйектен кешіктірмей.

 (15-б.)

        6.  Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                             Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.

                             Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей-

                      2017 жылғы 8 қыркүйектен кешіктірмей.

                                                                                                                                      (13-б.)

        7.    Сайлаушылардың тізімдерін жасау.

                              Тиісті жергілікті атқарушы органдар,халықты есепке

                              алуды жүзеге асыратын органдар ұсынатын мәліметтердің

                              негізінде.

                                                                                                                                     (24-б. )

          8. Сайлаушылардың тізімдерін акт бойынша тиісті сайлау  комиссиясына  жеткізу.

                               Тиісті әкімдер.

                               Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын-

                               2017 жылғы 8 қазаннан кешіктірмей.

                                                                                                                              (24-б. 5-т.)

          9.  Мәслихат депутаттығына ұсынылған кандидаттың назарына оның ұсынылғаны туралы шешімді жеткізу.

                               Қоғамдық білестіктердің, олардың құрылымдық

                               бөлімшелерінің жоғарғы органдары

                                                                                                    (103-б. 3-т 1 т-ша)

         10.   Мәслихат депутаттығына кандидат ретінде ұсыну туралы шешімді кандидаттың дауысқа түсуге келісімі туралы өтінішімен бірге округтік сайлау комиссиясына ұсыну.

                               Қоғамдық бірлестіктердің олардың құрылымдық

                               бөлімшелерінің жоғарғы органдары, депутаттыққа

                               кандидаттар.

                                                                                                  (103-б. 3-т. 2 т-ша)

         11.  Мәслихат депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясына, “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының талаптарына сәйкестігін анықтау.

                               Округтік сайлау комиссиялары.

                               Азаматтың өзін-өзі ұсыну жолымен дауысқа түсуге

                               берген өтініші немесе қоғамдық бірлестіктің жоғарғы

                               органының кандитатты ұсынуы туралы хаттамасының

                               көшірмесімен қоса, оның дауысқа түсуге келісімі туралы

                               өтініші түскен сәттен бастап үш күн ішінде.

                                                                                                                            (103-б. 8-т.)

          12. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 2017 жылғы                      1 тамызға Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы белгілеген тәртіппен және нысанда табысы мен мүлкі туралы декларация тапсыру.

                              Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы).

                              Кандидат тіркелгенге дейін.

                                                                                                                            (104-б.1-1т.)

          13.  Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу және әрқайсысына тиісті куәлік беру.

Округтік сайлау комиссиялары.

2017 жылғы 30 тамызда басталады  және  сайлау күніне жиырма бес күн қалғанда - 2017 жылғы 3 қазанда аяқталады.

                                                                                                                     (104-б. 8-т.)

           14. Мәслихат депутаттығына  кандидатты тіркеу туралы хаттама жасау және оны тиісті аумақтық сайлау комиссиясына табыс ету.

                            Округтік сайлау комиссиялары.

                            Бескүндік мерзімде.

                                                                                                                             (104-б. 5-т.)

            15. Мәслихат депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына  жариялау.

                            Округтік сайлау комиссиясы.

                            Кандидаттарды тіркегеннен кейін жетінші күнен

                            кешіктірмей.

                                                                                                                             (104-б. 6-т.)

            16. Кандидат пен оның жұбайы  (зайыбы)  жариялаған табысы және мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексерту.

                             Салық қызметі органдары

                             Кандидат тіркелен күннен бастап он бес күн ішінде.

                                                                                                                           (104-б. 1-1т.)  

            17. Мәслихат депутаттығына кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және әрқайсына тиісті куәлік беру.

                            Округтік сайлау комиссиялары.

                            Сенім білдірілген адамдардың тізімдерін тіркеу үшін берген

                            сәттен бастап

                                                                                                                                      (31-б.)

           18. Сайлау алдындағы үгіт.

                              Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен

                              басталып (2017 жылғы 5 қазанда басталады), сайлау

                              болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уакыт бойынша

                              нөл сағатта аяқталады (2017 жылғы 27 қазанда сағат

                              24.00 аякталады)

                                                                                                                                (27-б. 2-т.)

           19. Үгіттік баспа материялдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды  жарықтандыру.

                                Жергілікті атқарушы органдар және тиісті аумақтық сайлау

                                комиссиялары.

                                Сайлау тағайындалған күннен бастап сайлау алдындағы

     үгіт басталғанға дейін.

                                                                                                                               (28-б. 6-т.)

           20. Кандиттарға сайлаушылармен кездесуі үшін шарттық негізде үй-жай беру.

            Бөлінген үй-жайда кандидаттардың  сайлаулаушылармен кездесулер кестесін жасау  және оны бұқаралық  ақпарат құралдарында жариялау.

                              Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-өзі

                              басқару органдары.

                              Тиісті аумақтық сайлау комиссиялары.

                              Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде.

                                                                                                                               (28-б. 4-т.)

          21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдерін сайлаушыларға танысу үшін ұсыну.

                              Учаскелік сайлау комиссиялары.

                              Дауыс беру күніне  дейін  он бес күн қалғанда -

   2017 жылғы 13 қазаннан кешіктірмей.

                                                                                                                               (26-б. 1-т.)   

            22. Сайлау учаскелерінде дауыс беретін уақыт пен орын туралы сайлаушыларды хабардар ету.

                           Учаскелік сайлау комиссиялары.

                           Дауыс беру  өткізілетін күнге он күннен кешіктірмей

-      2017 жылғы 18 қазаннан кешіктірмей.

                                                                                                                               (38-б. 2-т.)

            23. Жекелеген сайлау учаскелерінде, қажет болған жағдайда, дауыс беруді бастаудың және аяқтаутаудың басқа уақытын белгілеу және ол туралы шешімді сайлаушылардың назарына жеткізу.

                            Аумақтық сайлау комиссиялары.

                                                                                                                               (38-б. 1-т.)

            24. Сайлау округі бойынша сайлау нәтижелері анықталатын округтік  сайлау комиссиясының отырысын өткізу үшін, отырыс орны мен уақыты туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарына жариялай отырып, сайлау учаскесін айқындау.

                            Округтік сайлау комиссиялары.

                            Дауыс беру күніне дейінгі он күннен кешіктірмей –

                            2017 жылғы 18 қазаннан кешіктірмей.

                                                                                                                                            (43-б. 8-1-т.)

            25. Сайлау бюлетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу.

                            Аумақтық және округтік сайлау комиссиялары.

                            Сайлаудан кем дегенде бір күн бұрын – 2017 жылғы

                            27 қазаннан кешіктірмей.

                                                                                                                               (37-б. 3-т.)

             26. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау.

                             Учаскелік сайлау комиссиялары.

                             Дауыс беру басталардан бір сағат бұрын.

                             (2017 жылғы 29 қазанда жергілікті уақыт бойынша

  сағат 6-00 - де)

                                                                                                                                      (40-б.)

             27. Дауыс беруді өткізу.

                            Учаскелік сайлау комиссиялары.

 Егер дауыс беру уақыты өзгертілмеген  болса, сайлау күні,     2017 жылғы 29 қазанда  жергілікті уақыт бойынша сағат

                            7-00-ден 20-00- ге дейін)

                                                                                                      (38-б. 1-т., 42-б.)

              28. Сайлау учаскесінде дауыстарды санау туралы хаттама жасау.

                             Учаскелік сайлау комиссиялары.

                             Егер дауыс  беру уақыты өзгертілмеген болса, жергілікті

                             уақыт бойынша сағат 20-00- де басталады.

                                                                                                                                     (43-б.)

              29. Хаттаманың көшірмесін жалпыжұрттың танысуы үшін сайлау учаскесінің үй-жайындағы арнайы белгілеген орынға ілу.

                           Учаскелік сайлау комиссиялары.

                           Дауыстарды санау аяқталысымен - дереу.

                                                                                                                               (43-б. 8-т.)  

               30. Дауыстарды санау нәтижелері туралы хаттаманы тиісті округтік сайлау комиссиясына ұсыну.

                           Учаскелік сайлау комиссиялары.

                           Дауыстарды санау аяқталып, хаттама жасағаннан кейін –

                            дереу.

                                                                                                                             (108-б. 1-т.)

                31. Сайлау округі бойынша мәслихат депутатын сайлаудың нәтижелерін белгілеу, тиісті хаттама жасау оны тиісті аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

                          Округтік сайлау комиссиялары.

                          Сайлау өткізілген күннен бастап екікүндік мерзіммен

        асырмай - 2017 жылғы 31 қазаннан кешіктірмей.

 

 (108-б. 2-т.)

                32. Сайлау округі бойынша сайлау нәтижелері туралы хаттаманың кошірмесін жалпыжұрттың танысуы үшін округтік сайлау комиссиясының отырысы өткізілген сайлау учаскесінің үй-жайында ілу.

                         Округтік сайлау комиссиялары.

                         Дауыстарды санау аяқталып, хаттама жасалғаннан кейін –

                         дереу.

                                                                                                              (43-б. 8-1-т.)

                33. Сайлау учаскелерін дауыстарды санаудың нәтижелері туралы алдын ала жиынтық тізімдемені жалпыжұрттың танысуы  үшін отырыс өткен сайлау учаскесінің үй-жайында ілу.

                          Округтік сайлау комиссиялары .

                          Дауыс беру күнінен бастап бес күннен кешіктірмей - 2017

                          жылғы 3 қарашадан кешіктірмей.

                                                                                                              (43-б. 8-2-т.)

                34. Округ бойынша  сайлау нәтижелері туралы хабарды бұқаралық  ақпарат құралдарына  жариялау.

                        Округтік сайлау комиссиялары.

                                                                                                           (16-б.9 т.)

                35. Мәслихат депутаттарын сайлаудың қорытындыларын анықтау.

                        Аумақтық сайлау комиссиялары.

                        Сайлау өткізілген күннен бастап бескүндік мерзіммен

                        кешіктірмей - 2017 жылғы 3 қарашадан кешіктірмей.

                                                                                                                             (111-б. 1-т.)

                36. Мәслихат депутаттарын сайлаудың қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                        Аумақтық сайлау комиссиялары.

                        Сайлау өткізілген  күннен бастап жеті күннен кешіктірмей

-      2017 жылғы 5 қарашадан кешіктірмей.

                                                                                                     (44-б. 4-т. 2 т-ша)

               37. Кандидаттардың сайлау қорларына келіп түскен ақшаның жалпысомасы және оның көздері туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

                        Округтік сайлау комиссиялары.

                        Сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейін он күн ішінде

                                                                                                                               (34-б. 4-т.)

               38. Сайланған мәслихаттар депутаттарын тіркеу, тиісті куәліктер беру.

                          Аумақтық сайлау комиссиялары.

                                                                                            (46-б. 3-т.,  112-б 1-т.)

           Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінде Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.   

Интерактивті сұрақ

Сіздің округіңізден сайланған депутатты танисыз ба?

Анонстар

Санауыш

894907
Бүгін
Кеше
Осы аптада
Өткен аптада
Осы айда
Соңғы ай
Барлық уақытта
14
1535
11204
869957
33700
50549
894907
Сіздің IP: 34.203.245.76
21-01-2019 00:04

Райымбек ауданының сайлау округтері

Для отображения блока требуется Flash Player
 

2013. Все права защищены. Публикация материалов сайта только с разрешения Маслихата Райымбекского района